Bifurkacioni

Bifurkacioni

Bifurkacioni

Bifurkacioni

Bifurkacioni i lumit Nerodime është rasti i vetëm në Evropë ku një lum derdhet në dy dete. Lumi Nerodime buron në bjeshkët e Jezercit, dhe në fshatin Nerodime ndahet në dy pjese, gjegjësisht në dy degë, të cilat kanë derdhje në dy dete të ndryshme. Dega veriore (dega e majtë) përmes lumit Lepenc dhe përmes lumit Vardar derdhet në detin e Egje. Kurse dega tjetër derdhet në lumin Sitnicë dhe përmes këtij lumi në lumin Ibër derdhet në Detin e Zi. Gjatësia e rrjedhës së lumit Nerodime është 29 km, sipërfaqja e pellgut 209 km2, ndërsa  shpejtësia mesatare 0.9m3/sec. Bifurkacioni është një fenomen gjeografik natyror, dhe është mjaft tërheqës për studiues dhe vizitorë dhe ka rëndësi të madhe turistike, trashëgimore, hulumtuese dhe shkencore.

Location