Ky mural në fillim ishte gravuar për të identifikuar hotelin e parë dhe më të madh në Ferizaj i cili ishte ndërtuar në periudhën ndërmjet viteve 1959-1960. Andaj, kjo ishte si një dhuratë që ishte bërë për Hotelin Lybeten e cila më pas u bë një mural identitar që simbolizonte qytetin përgjatë periudhës së pas Luftës së Dytë Botërore. Vlen të theksohet se ky mural e afirmoi Ferizajn si një simbol i tij, në shumë dokumente, fotografi dhe post karta të ndryshme në të cilat vendosej ky mural. Andaj, sot kjo ka një vlerë me rëndesi historike, duke pasur parasysh që ruan kulturën dhe trashëgiminë e qytetit të Ferizajt.