Mulliri i Madh

Mulliri i Madh

Mulliri i Madh

Mulliri i Madh

Është ndërtuar gjatë viteve 70-ta shekullit XVIII-të, dhe ishte mulliri më i njohur në trevën e Ferizajt dhe më gjerë. Ky mulli kishte në funksion gjashtë gurë të cilët lëviznin me ndihmën e turbinës e cila merrte fuqinë e nisjes nga lugu i mbushur me ujë për të bërë të mundur lëvizjen e gurëve dhe përgatitjen e miellit, që ishte përfituar nga bluarja e misrit. Thuhet se ka pasur shumë njerëz nga trevat e ndryshme të Kosovës të cilët kanë pritur në shumë raste nga dy deri në tri ditë për bërë bluarjen e misrit. Për këtë arsye në hapësirën e mullirit ekzistonte edhe konaku ose dhoma e pritjes së mysafirëve. Por sot ky mulli ka pësuar mjaftë shumë dëme, ku janë dëmtuar pothuajse gjithë muret, duke e shndërruar në gjendje shumë të vështirë.

Location