Mulliri në Nerodime të Epërme

Mulliri në Nerodime të Epërme

mulliriNerodime1

Mulliri në Nerodime të Epërme

Mulliri në Nerodime të Epërme i përket shekullit XX-të, i cili është funksional dhe mundëson bluarjen e misrit. Ky  mulli, aktualisht ndodhet në pronë private të Ramadan Rekës, i cili e kishte blerë në vitin 1966. Ndër vite forma u mullirit ka pësuar ndryshime, është zvogëluar paksa dhe është përshtatur që të punoj vetëm më dy gurë të cilët ndihmojnë ne bluarjen e misrit. Restaurimi i këtij mulliri u bë me iniciativë të vet  pronarit.

Location