Muzeu i qytetit

Muzeu i qytetit

Muzeu i qytetit

Muzeu i qytetit

Muzeu  është themeluar me 2 qershor te vitit 2011 dhe gjendet në kuadër të objektit të kulturës cila posedon  një hapësire mjaft të volitshme e cila ka kapacitetet e duhura për të pranuar mbi 1000 eksponate nga fusha  ndryshme që e karakterizojnë punën e muzeut si institucion i cili ruan promovon dhe prezanton vlerat e trashëgimisë kulturore popullatës së Ferizajt. Prandaj me pasurimin e vazhdueshëm që është bërë tërësisht në bazë të dhurimit të eksponateve nga qytetarët tanë ka bërë që ky institucion te këtë mundësi dhe të bëj krijimin e koleksioneve muzeale. Ajo që ka rendësi në punën e muzeut është pa dyshim edhe ndarja e muzeut ne sektorë, prandaj sektorët që janë formuar në muzeun e qytetit në Ferizajt  janë: Sektori i  Arkeologjisë, Sektori Etnologjisë, Sektori i Historisë.

Tag

Location