Teatri i qytetit

Teatri i qytetit

Teatri i qytetit

Teatri i qytetit

Objekti i Teatrit të  qytetit në  Ferizaj ka filluar së ndërtuari me 1924 dhe ka përfunduar në vitin 1927. Në fillim kishte shërbyer si qendër gjimnastikore ku përdorej kryesisht nga të rinjtë serb. Nga viti 1943, ky objekti fillon të përdoret për teatrin amator të Ferizajt. Themelues i teatrit ka qenë Hasan Dyngjeri. Ky teatër ka pasur një numër të konsiderueshëm shfaqjesh të zhanreve të ndryshme të dramaturgjisë. Deri në kohët e sotshme janë shfaqur rreth 143 premiera teatrore. Në vitin 2007 teatri u shndërrua nga një teatër amator në atë profesional, dhe mori emrin “Adriana Abdullahu”.

Tag

Location