Njëra ndër asetet e rëndësishme të gjelbëra është padyshim Parku i Pishave në vargmalet e fashatit Rahovicë, por që një shtrirje përfshin arealin edhe në fshatrat fqinje si Mirosalë dhe toponimin e quajtur “Fusha e Madhe”. Duke parë vlerat që ka ky park, kjo ka bërë që Komuna e Ferizajt të bëj investime në atë vend.