Shpela ndodhet nga ana perëndimore e fshatit në shkëmbinj malor me lartësi mbidetare rreth 1010m. Shpella ka gjatësi rreth 50m, ku në disa pjesë arrijnë lartësinë mbi 5m, dhe si e tillë është e pasur  me formacione të ndryshme natyrore. Në brendësi të shpellës jetojnë lloje të ndryshme të insekteve dhe lakuriq.